Toàn cảnh dự ánNhà mẫu 52M2Nhà mẫu 64M2
Hình ảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán.