Toàn cảnh dự án Nhà mẫu 78M2 Nhà mẫu 58M2
Vị trí dự án
(*) Hình ảnh phối cảnh & bố trí công trình mang tính chất minh họa, có thể điều chỉnh. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán